De Yurok zijn een Noord-Amerikaans indianenvolk en de inheemse bevolking van het uiterste noordwesten van de Amerikaanse staat Californië. De Yurok noemen zichzelf Oohl, wat 'Indiaans mensen' betekent.

De missie van de Yurok-stam is om de inheemse en soevereine rechten van het Yurok-volk uit te oefenen om voor altijd onze stamtradities van zelfbestuur, cultureel en spiritueel behoud, rentmeesterschap van Yurok-landen, -wateren en andere natuurlijke schenkingen, evenwichtige sociale en economische ontwikkeling voort te zetten , vrede en wederkerigheid, en respect voor de waardigheid en individuele rechten van alle personen die onder de jurisdictie van de Yurok-stam leven, terwijl we onze Schepper, onze voorouders en onze nakomelingen eren.

Tiahuanaco
Zalm op Yurok wijze klaar gemaakt.

De Yurok staan bekend als grote vissers, palingenvissers, mandenvlechters, kanomakers, verhalenvertellers, zangers, dansers, genezers en sterke medicijnmannen.

Geschiedenis.

Yurok kwamen pas veel later dan andere stammengroepen in Californië en de Verenigde Staten met verkenners in aanraking. Een van de eerste gedocumenteerde bezoeken in de omgeving was door de Spanjaarden in de 16e eeuw. Toen de Spaanse ontdekkingsreizigers Don Bruno de Heceta en Juan Francisco de la Bodega y Cuadra aan het begin van de 18e eeuw arriveerden. Dit bezoek leidde ertoe dat Bodega aanspraak maakte op het gebied door een kruis op Trinidad Head te plaatsen.
Pas in het begin van de 19e eeuw bezocht het eerste Amerikaanse schip het gebied van Trinidad en Big Lagoon. Aanvankelijk ruilden de Amerikanen bont met de kustbewoners. Om onbekende redenen liepen de spanningen echter op en werd de Amerikaanse expeditie afgebroken. Wat later namen de expedities weer toe en dat resulteerden in een dramatische afname van bont in het gebied.
In 1828 kreeg het gebied aandacht vanwege de rapporten van de Amerikaanse expedities, ondanks het nieuws dat het lokale terrein ruw was. De meest bekende vangexpeditie van dit tijdperk werd geleid door Jedediah Smith. Smith leidde een team van pelsjagers door de omgeving, daalde af door het Yurok-dorp Kep'-el, stak de Bald Hills over en baande zich uiteindelijk een weg naar de dorpen O men en O men hee-puer aan de kust. Smith's expeditie, hoewel kort, was van invloed op alle andere trappers en ontdekkingsreizigers. De rapporten van de expeditie van Smith resulteerden in meer trappers die het gebied verkenden en leidden uiteindelijk tot een toename van niet-Indiase nederzettingen.

Tiahuanaco
Yurok hielpen met vervoer over water.

Tegen 1849 trokken kolonisten snel naar Noord-Californië vanwege de ontdekking van goud. In het begin ruilden Yurok en kolonisten goederen. En Yurok hielp met het vervoeren van items via kano's. Deze relatie veranderde echter snel naarmate meer kolonisten het gebied betraden en zich vijandigheid gedroegen tegenover de Indiase bevolking. Met de golf van kolonisten die binnenkwamen, werd de regering onder druk gezet om wetten te veranderen om de Yurok beter te beschermen tegen verlies van land en aanval. Het ruige terrein weerhield kolonisten er niet van om op zoek te gaan naar goud. Ze trokken door het gebied en kwamen kampen van indianen tegen. Vijandigheid van beide kanten veroorzaakte veel bloedvergieten en verlies van mensenlevens. De goudmijnexpedities resulteerden in de vernietiging van dorpen, het verlies van mensenlevens en een sterk gefragmenteerde cultuur. Tegen het einde van het goudkoorts-tijdperk was ten minste 75% van de Yurok-bevolking gestorven als gevolg van bloedbaden en ziekten. Andere stammen in Californië zagen 95% van de bevolking sterven.

Tiahuanaco
De kaart met huidige Yurok gebied.

Verdrag.

De regering stuurde de Indiase agent Redick McKee om verdragsonderhandelingen te starten. De door McKee onderhandelde verdragen werden naar het Congres gestuurd. De kolonisten klaagden en beweerden dat de Indianen een overmaat aan waardevol land en hulpbronnen ontvingen. Het congres verwierp de verdragen en verzuimde de stammen van dit besluit op de hoogte te stellen.
Het gevolg een opstand tegen kolonisten in 1855. De opstandelingen noemde zich Red Cap-indianen. De Red Cap War bracht bijna een einde aan de niet-indianen nederzettingsinspanningen. De regering was in staat de Red Cap-indianen met veel moeite te onderdrukken en de controle over het bovenste Yurok-reservaat terug te krijgen.
Op 24 november 1993 nam de Yurok-stam een grondwet aan die de jurisdictie en het grondgebied van hun land beschrijft. De Yurok-stam is momenteel de grootste groep inheemse Amerikanen in de staat Californië. Het Yurok-reservaat van 63.035 acres (25.509 ha.) De armoedecijfer zijn met 80% hoog. 70% van de inwoners heeft geen telefoonaansluiting of elektriciteit.

De Yurok en de naburige Wiyot-indianen zijn de enige indianenvolkeren in het zuidwesten van de VS die oorspronkelijk Algische talen spraken. Het is een bedreigde taal.

Geloof.

Veel Yurok-mensen hielden aan hun traditionele manieren van leven. Toen het overheidsbeleid het gebruik van traditionele talen in de 19e 2n begin 20e eeuw verbood en even als de traditionele ceremonies, gingen de Yurok-mensen door. Sommige dansen stopten, andere werden nieuw leven ingeblazen. Aan het einde van de jaren zeventig en tachtig kwam de kentering en werden de traditionele dansen langzeem hersteld. De Jump Dance keerde in 1984 terug naar Pek-won, er werd eind jaren tachtig een War Dance-demonstratie gehouden. Gemeenschappen kwamen samen langs de rivier en de kust om de Brush Dances te ondersteunen. In het jaar 2000 werd de White Deerskin Dance opnieuw gehouden in het dorp Weych-pues. Jonge mensen die graag Yurok-tradities wilden leren, deden dat en de afgelopen twintig jaar zijn de traditionele Yurok-ceremonies in eren hersteld.

Tiahuanaco
Yurok manden.

De taal.

Tegen het begin van de 20e eeuw was de Yurok-taal bijna uitgestorven. Ca. 70 jaar geleden begonnen poging om de taal nieuw leven in te blazen. In 1996 kreeg de Yurok-stam hulp van de Administration for Native Americans (ANA). Het bleek dat er nog slechts 20 vloeiende sprekers en 12 semi-vloeiende sprekers van de Yurok-taal waren. Yurok-stam heeft met behulp van internet en sprekers de taal weer langzaam aan vooruit geholpen. Er zijn nu meer dan 300 mensen die de taal kunnen spreken.