Wolf

Deze schuwe en buitengewoon behoedzame jager komt in veel gebieden op het noordelijk halfrond voor. Bijna overal wordt er echter op dit dier gejaagd en op veel plaatsen is hij lang geleden al uitgeroeid.

De wolf (Canis lupus), meer specifiek de grijze wolf, is een zoogdier uit de familie hondachtigen (Canidae), die behoort tot de roofdieren (Carnivora). De wolf komt op het noordelijk halfrond voor. Er worden meerdere ondersoorten onder- scheiden, waaronder enkele die zijn uitgestorven. De wolf leeft in groepen met een sociale structuur. Een wolf en een hond kunnen samen vruchtbare nakomelingen voort- brengen, zodat ze, volgens een gangbaar soortbegrip in de biologie, tot dezelfde soort kunnen worden gerekend.

Kenmerken.

De vacht van de wolf is meestal grijs met okerkleurige scharkeringen, in het Noordwesten van Amerika ook zwart. Typerend zijn de schuin staande gele ogen. Wolven hebben een ktotale lengte van 1 tot 1,5 m en een staart van 30 tot 50 cm. De schouderhoogte is 65 tot 80 cm. Vrouwtjes zijn zo'n tien procent kleiner dan mannetjes; mannetjes wegen 20 tot 80 kg, vrouwtjes worden gemiddeld 18 tot 50 kg zwaar. De wolf heeft in rust een hartslag van 90 slagen per minuut en een ademhalingsfrequentie van 15 tot 20 per minuut. Bij grote inspanning kan dit oplopen tot een hartslag van 200 per minuut en een ademhalingsfrequentie van 100 per minuut. Het gehoor, de reukzin en het zichtvermogen zijn goed ontwikkeld. Een wolf kan tegen de wind in andere dieren ontdekken die zich op een afstand van 300 meter van hem bevinden. Ook kan hij uitstekend zien in het donker. De wolf heeft een zichthoek van 250° (ter vergelijking: 180° bij mensen). De wolf kan tonen horen tot 40 kHz, tonen die te hoog zijn voor het menselijk gehoor. Speciale hondenfluitjes zijn ontwikkeld, die niet voor mensen, maar wel voor honden en wolven hoorbaar zijn.

De wolf is de stamvader van al onze honden. De wolf kan 10 tot 12 jaar worden in de natuur in gevangeschap zelf tot 20 jaar.

De wolf heeft een zeer dichte en zachte wintervacht, met een korte ondervacht en lang, grof, dekhaar. Het merendeel van de ondervacht en een deel van de dekharen worden afgeworpen in het voorjaar en groeien terug in het najaar. De oren zijn bedekt met korte haren die sterk lijken op de vacht. Op de ledematen van de ellebogen tot aan de calcaneuspezen bevinden zich korte, elastische en nauw aaneensluitende haren. De wintervacht is goed bestand tegen kou. Wolven in noordelijke klimaten kunnen comfortabel rusten in open gebieden bij -40 °C door het plaatsen van hun snuit tussen de achterste benen en het dekken van hun gezicht met de staart. De vacht van een wolf zorgt voor een betere isolatie dan hondenbont en, net als bij veelvraten, bevriest de vacht niet wanneer een wolf ademt tegen zijn vacht. In een warm klimaat is de vacht grover en dunner dan in het noorden bij wolven. Oudere wolven hebben over het algemeen meer witte haren in de punt van de staart, langs de neus en op het voorhoofd. De kleur van de vacht varieert van bijna zuiver wit tot verschillende tinten blond, room en oker tot grijs, bruin en zwart. De variatie in kleur van de vacht heeft de neiging te vergroten in hogere breedtegraden. Er zijn bijna geen verschillen in kleur van de vacht tussen de geslachten, hoewel de vacht van een vrouwtje roder kan kleuren. De kleur van de vacht lijkt niet te dienen voor camouflage. Zwart gekleurde wolven (die voortvloeien uit het wolf-hondhybridisatie) komen zelden voor in Eurazië. Zwarte exemplaren komen vaker voor in Noord-Amerika. Ongeveer de helft van de wolven in Yellowstone National Park is zwart.

En roedel wolven bestaat uit 5 to 20 dieren.

Gedrag en leefwijze.

Wolven leven in groepen, deze groepen brataan meestal uit de ouders en de jongen van de huidige en het vorige jaar. In de winter vormen ekele groepen gezamelijk een roedel waarvan de grootte afhankelijk is van de favorieten prooidieren. Hoe groter de prooi des te groter de roedel, want des te meer dieren zijn er nodig om de prooi te doden. Wolven jagen vooral 's nachts. De grootte van het territorium van een roedel kan 1000 vierkante kilometer bedragen. In Europa bestrijkt hun territorium meestal slecht 50 vierkante kilometer. Bij het jagen leggen de wolven tot wel 50 kilometer af. Water steken zij zwemmend over. De wolf kan in een sprint wel 60 kilometer per uur halen.Binnen een roedel gestaan gescheiden rangordes tussen mannetjes en vrouwtjes. Door een duidelijke mimiek en lichaamstaal worden bij rangordegevechten binnen de roedel bloedige trafelen voorkomen. Bij gevechten tussen twee verschillende roedels kan het er wel bloederig aan toe gaan.

Bij gevechten gaat het meestal om de rangorde. De zwakkere wolf gaat op zijn rug liggen en biedt de tegenstander zijn keel aan. De nijging om te bijten wordt hierdoor afgeremd en meestal loopt het gevecht af zonder bloedvergieten.

Leefgebied en Verspreiding.

Het verspreidingsgebied van de wolf omvat bijna heel Eurazië en Noord-Amerika. In Europa leven nog kleine groepen in Scandinavië en Zuid en Zuidoost-Europa. In Noord-Amerika komen de meeste wolven voor in Alaska en Canada. Men schat hun aantal op 50.000 tot 100.000. De dieren leven in uiteenlopende leefgebieden zoals open boslandschappen, steppen, halfwoestijnen, toendra's. Van laagland tot in het gebergte.

Verspreidings gebieden van de wolf.

IUCN Red List of Threatened Species. Voor het laatst onderzocht en beoordeeld in augustus 2018.

Resultaat: Stabiel.

Jacht en voeding.

Wolven eten bijna elles wat beweegt. Naast grote zoogdieren voeden ze zich met aas, kruipende dieren, amfibieën, kevers planten en bessen. Wolven achterolgen hun prooi vaak urenlang. Ze jagen ofwel in een breed front, of een deel van de roedel drijft het slachtoffer naar de anderen wolven toe. Bij het verslinden van de prooi geldt een stenge hiërarchie. Eerst eten de dieren die het hoogst in rang zijn. In 1 maaltijd kunnen wolven een vijfde van hun lichaamsgewicht tot zich nemen.

De laatste wolf in Nederland werd waarschijnlijk in 1868 bij Schinveld gedood. In maart 2015 werd er voor het eerst sinds lange tijd weer een wolf in Nederland gezien. In juni 2019 zijn op de Veluwe de eerste jonge wolven waargenomen met een cameraval.

Jonge wolven.

Voortplanting.

Binnen een groep zorgen alleen de leider en de hoogste wolvin voor nageslacht. De paring begint met een 'bruiloftsdans' waarbij het mannetje en het vrouwtje om elkaar heen draaien en de voorpoten bij elkaar op de schoeder leggen. Hierdoor wordt de onderlinge band versterkt, die vele jaren stand kan houden. Het hol voor de worp ligt ver van de roedel in een rotsholte of onder boomwortels. Ook vossen- en dassenburchten worden gebruikt. Het mannetje helpt zowel bij het bouwen van he hol als bij het voeren en grootbrengen van de jongen. Ongeveer twee maanden na de paring worden 4 tot 7 blinde welpen geboren, die na tien dagen de ogen open doen. Ze worden ongeveer twee maanden gezoogd, maar krijgen na vier weken al aanvullend vast voedsel. Vanaf dat moment helpen ook de andere leden van de roedel bij hu voedselvoorziening. Ze jagen prooidieren naar de jongen en de wolvin toe, en ze leren de jongen hoe ze een prooi moeten bespringen, neerhalen en doden. Jonge wolven zijn pas na een half jaar zelfstandig

Bescherming.

Op enkele restpolulaties na in Scandinavië, Finland, Spanje en Italië is de wolf in West-Europa uitgeroeid. De meeste Europese wolven (ongeveer 10.000) leven in een gebied dat zich uitstrekt van Oost-Polen tot de Oeral. Afgezien van grote populaties in Alska en Canada, is de wolf ook verdreven uit grote delen van Noord-Amerika.

Verwante soorten.

Coyote: Is beschermd.
Indonesische tijger: Verspreid over bijna heel Noord-Amerika. Leeft in paren die elkaar trouw blijven
Jakhals: Leeft in Zuid-Europa, Klein-Azië en Zuid-Azië tot Thailand en Noord-Afrika, voornamelijk in droge, open gebieden. Hij/zij jaagt in familie verband.

Belangrijke gegevens.

Lichaamsgrootte:
Gewicht: 18 tot 80kg.
Lengte: 110 tot 150cm.
Schouderhoogte: 65 tot 80cm.
Staartlengte: 30 tot 50cm.

Voortplaning:
Geslachtsrijp in 2 tot 3 jaar.
Paartijd: December-maart.
Draagtijd: 61 tot 63 weken.
Aantal jongen: 4 tot 7.

Commentaar.

Er is 1 aanvulling geweest voor dit artikel.

  1. H.J. van Rooten September 2015

    Wij maken gebruik van bronnen, foto's, video's enz. van het internet, maar ook uit boeken en encyclopedieën. Het kan dat onbedoeld copyright gebruikt wordt, waarschuw ons zodat we dit direkt kunnen aanpassen.

Uw commentaar.

Uw e-mail adres zal niet worden getoond.