Terschelling

Terschelling grenst ten noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee; ten zuidwesten ligt Vlieland en ten oosten Ameland.

Terschelling is een gemeente in de provincie Friesland, tot 1942 in de provincie Noord-Holland. Vanaf het westen gerekend is Terschelling het derde bewoonde Nederlandse Waddeneiland.

Geschiedenis
Terschelling is ontstaan in de Middeleeuwen. Toen het eiland Welaxia en zandplaat de Schelling zich samenvoegden ontstond er een nieuw eiland en dat was Terschelling. Vermoedelijk kwamen er rond 850 bewoners naar het Terschelling. De oudste resten komen namelijk uit deze tijd. In de 11de eeuw had het eiland al meer bewoners en waren er zelfs twee kerken. In 1287 was er een grote watersnoodramp, de Sint-Luciavloed. Vóór deze ramp kon je te voet op Terschelling komen. Na de ramp werd Terschelling een echt eiland.

Terschelling werd heel lang bestuurd als twee aparte plaatsen; namelijk West-Terschelling en Oost-Terschelling. De mensen in West-Terschelling waren namelijk meer bezig met zee en de mensen in Oost-Terschelling werkten op het land. Daarom waren er veel onenigheden tussen de twee plaatsen. Pas in het begin van de negentiende eeuw werd Terschelling bestuurd als één eiland. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog werd West-Terschelling overvallen door de Engelsen. Oorspronkelijk was het plan om Vlieland aan te vallen, maar Vlieland bleek niet zo belangrijk te zijn. Ruim duizend huizen werden in de brand gestoken door de Engelsen. Deze gebeurtenis heet Holmes's Bonfire. De Brandaris was één van de weinige gebouwen die de brand overleefden. Tijdens de bezetting door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werd het eiland bij de provincie Friesland gevoegd. Daarvoor hoorde het namelijk bij Noord-Holland.

Tradities, bezienswaardigheden en evenementen.
Beroem is de Brandaris een vuurtoren op Terschelling, en tevens de oudste nog werkende vuurtoren van Nederland. De huidige toren was gereed in 1594. In 1837 werd de Brandaris verbouwd om als eerste Nederlandse vuurtoren een draaiende fresnellens te kunnen dragen. De trapkoker en het lichthuis zijn in dat jaar aangebracht. Elektrificatie volgde in 1907. De lamp met elektrische aandrijving werd in 1920 geïnstalleerd. In 1977 kreeg de vuurtoren een lift en een radarantenne. Het licht is nu volkomen automatisch.

Het beeld van Stryper Wyfke, waar een verhaal achter zit. Tijdens de plundering op West-Terschelling in 1666 trokken de Engelsen naar het oosten van het eiland toe. De Engelsen zagen in de verte een kerkhof, maar dachten dat het Hollandse troepen waren. Een vrouw uit Striep, het Stryper Wyfke in het plaatselijk dialect, kwam toevallig voorbij. De soldaten vroegen aan haar wat daar was. Ze antwoordde: Ze staan er met honderden, maar liggen er bij duizenden, waarna de soldaten op de vlucht sloegen en het eiland verlieten.

De totale strandlengte is zo'n 40 kilometer en de totale lengte van de fietspaden is ruim 70 kilometer.

Het bekendste evenement op Terschelling is het Oerol Festival. Jaarlijks komen hier 50.000 mensen op af.

In 1981 werd dit evenement voor het eerst georganiseerd door een eigenaar van een bepaald café. Tijdens het festival treden er allerlei toneelgroepen en muzikanten op op verschillende locaties. Terschelling weet een aantal oude tradities te behouden. De bekendste traditie is de Sunderum. Dat is een groot feest dat elkaar jaar op 6 december wordt gehouden.

De dorpen in Oost-Terschelling hebben elkaar een eigen bestuur. De Buren worden ze genoemd. Zij lossen conflicten tussen bewoners van dat dorp op. Rond de jaarwisseling vind er een vergadering plaats. Deze heet de Mantsjebier. Tijdens deze vergadering worden zakelijke problemen opgelost. Alle overige problemen worden weer besproken tijdens de Burebier. Volgens de traditie mochten alleen volwassen mannen op de vergaderingen komen, maar tegenwoordig mogen vrouwen dit ook. Daarnaast is er nog de zogeheten Burenplicht. Dit houd in dat je voor je buren zorgt. Dit kan gaan van het koken voor iemand als hij of zij ziek is tot het meehelpen met het bouwen van een huis. Terschelling kent voor de rest veel koren en dansgroepen, daarom heeft een café-eigenaar in 2005 besloten om een klein theater te bouwen.

Commentaar.

Er is 1 aanvulling geweest voor dit artikel.

  1. H.J. van Rooten September 2015

    Wij maken gebruik van bronnen, foto's, video's enz. van het internet, maar ook uit boeken en encyclopedieën. Het kan dat onbedoeld copyright gebruikt wordt, waarschuw ons zodat we dit direkt kunnen aanpassen.

Uw commentaar.

Uw e-mail adres zal niet worden getoond.