Noordpolderzijl

Noordpolderzijl (Gronings: Polderziel) is een buurtschap in de gemeente Het Hogeland, ten noorden van Usquert in de provincie Groningen.

Noordpolderzijl de kleinste zeehaven van Nederland en is gelegen aan de Waddenzee, ten zuiden van Rottumeroog in de provincie Groningen. De naam van de buurtschap verwijst naar de zijl van de Noordpolder.

Zijl?
Zijl is een ander woord voor spuisluis, dat vanouds vooral in Friesland, Groningen, Oost-Friesland, Oldenburg en Sleeswijk-Holstein gebruikt wordt. In het Fries spreekt men van syl, in het Gronings van ziel en in het Nederduits van Siel. Een kanaal dat naar een zijl leidt, wordt doorgaans zijldiep of Sieltief (soms ook zijlroede, zijltocht, zijlmaar of zijlsloot) genoemd. De waterschapsbelasting voor onderhoud van een zijl werd zijlschot genoemd; de sluiswachter heette zijlwaarder of waarman.

Haven.
De lettercode voor de boten die Noordpolderzijl als thuishaven hebben is UQ, de afkorting van Usquert. Meestal liggen er niet meer dan een of twee visserboten. De haven werd vooral gebruikt voor de vangst van garnalen. Er bevond zich in het verleden ook een visafslag. De haven is alleen bij hoogwater bereikbaar via een smalle, ondiepe geul, de Noordpoldermude. Bij laagwater valt de haven geheel droog. De geul is verbonden met de Zuid-Oost Lauwers, een diepe geul die in westelijke richting leidt naar het zeegat tussen Simonszand en Rottumerplaat. Richting het oosten leidt de Zuid-Oost Lauwers naar het wantij van Rottumeroog en wordt daar ondiep.

Het Zielhoes.
Naast de voormalige visafslag heeft het plaatsje een huiskamercafé, toepasselijk het Zielhoes (= sluishuis) geheten, met een woning. Deze woning is de voormalige dienstwoning van de sluiswachter. De spuisluis is niet meer functionerend, maar de monumentale binnenzijde van de sluis is nog aanwezig. Een gemaal, dat ook Noordpolderzijl heet, heeft de functie van de sluis overgenomen.

Blijft de haven bestaan?
Het voorbestaan van het haventje van Noordpolderzijl is in gevaar. Het lukt niet om een goede oplossing te vinden voor de telkens dichtslibbende vaargeul.

Sport en recreatie.
Het plaatsje is zeer geliefd als pleisterplaats voor toeristen. Het is een van de weinige plekken in het noorden van Groningen waar men gemakkelijk bij de zeedijk kan komen, om zo een blik op de Waddenzee te kunnen werpen. Ter plaatse is de bekend Wad- en Wierdenpad wandelroute over het wad. Van 1980 tot 1985 werd de noordelijke zeedijk op deltahoogte gebracht, waarbij het noodzakelijk was de oude sluis uit 1811 te vervangen door een nieuw afwateringsgemaal. De oude, dichtgemetselde sluis werd in 1986 onderdeel van een land art project, een steenmozaïek, ontworpen door J.H. van Loon.

Wandelroutes.
Hier vind je 4 wandelroutses in Noordpolderzijl.

Commentaar.

Er is 1 aanvulling geweest voor dit artikel.

  1. H.J. van Rooten September 2015

    Wij maken gebruik van bronnen, foto's, video's enz. van het internet, maar ook uit boeken en encyclopedieën. Het kan dat onbedoeld copyright gebruikt wordt, waarschuw ons zodat we dit direkt kunnen aanpassen.

Uw commentaar.

Uw e-mail adres zal niet worden getoond.