De Mapuche is inheems volk in Chili en Argentinië. Ze spreken een eigen taal, het Mapudungun, en kennen een eigen levensstijl en bijhorende tradities.

Vroeger werden de Mapuche door Spaanse etnografen gezien als een van de drie groepen Araukaniërs, waarbij de Picunche en Huillich de andere twee waren. Alle Araukaniërs noemen zichzelf nu Mapuche.

Tiahuanaco
Een plaatje speciaal voor toeristen.

Geschiedenis.

De Mapuche slaagden er aanvankelijk in weerstand te bieden tegen de Inca’s en de Spanjaarden. In 1641 erkenden de Spanjaarden de onafhankelijkheid van de Mapuche met als grens de Bío Bío-rivier –een afspraak die later werd geschonden door de Spanjaarden.
Bij het tot stand komen van de Chileense en Argentijnse Staat verloren ze officieel hun autonomie. President Salvador Allende organiseerde in Chili een agrarische revolutie –een grote verbetering voor de Mapuche. Die werd later echter teruggeschroefd door dictator Pinochet. Ook de Argentijnen leefden in een dictatuur toen Videla aan de macht kwam.
De situatie van de Mapuche bereikte in beide landen een dieptepunt, hun onderdrukking een hoogtepunt. In Chili is sinds de jaren ‘90, na de dictatuur, een heropleving van de Mapuche cultuur gaande., De meeste Mapuche strijden voor het territorium dat ze hadden voor de Chileense staat werd gevormd in 1818. Meer radicale stemmen echter hebben het over het grondgebied van voor de Spaanse kolonisatie. Sommigen willen bovendien ook autonomie. Deze strijd is enkel gaande in Chili. In Argentinië blijft het tot op vandaag stil.

Volgens de UNPO, de Organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Volkeren en Naties, spreekt over 1.508.722 mensen Mapuche in Chili in 2012 en 205.009 in Argentinië in 2010.

Amazone rivier
De Mapuche leven is een schraal en woest land.

Tussen de verschillende gemeenschappen is geen structuur aanwezig. De Mapuche zijn erg gesteld op autonomie.

Het leef gebied.

De Mapuche wonen verspreid over Chili en Argentinië, vaak in steden. Toch blijft het hart van de Mapuche de Araucanía-regio omwille van hun geschiedenis.
Ze leven in en met de mapu, de natuur. In de pre-Spaanse periode leefden de Mapuche verspreid in boerendorpen in ronde hutten, vandaag veeleer in houten huisjes. Of in armoede in de stad, vaak ook omdat grote dennenbomen- en eucalyptusplantages alle waterreserves opgebruiken. In de pre-Spaanse periode leefden de Mapuche in de hele Centrale Vallei.
Elke nederzetting had een cacique, of hoofd, die meestal alleen in zijn eigen dorp gezag had. De Mapuche verbouwden maïs, bonen, pompoen, aardappelen, chilipepers en andere groenten en leefden verder van visvangst, jacht en het houden van cavia's voor het vlees.
Ook in België, Nederland en andere Europese landen wonen uitgeweken Mapuche.

Kaart verspreidingsgebied Mapuche
Globale verspreidings gebied Mapuche.

Wat geloven Mapuche.

De Mapuche geloven eerst en vooral in het belang van Moeder Natuur. Vooral kaneelbomen zijn heilig voor hen omdat ze geneeskrachtig zouden zijn.
Bovendien interpreteren ze hun dromen en geloven ze in de transportatie van energie via de grond. Op die manier zou communicatie mogelijk zijn via gaten in de aarde.
Ze proberen kwade geesten weg te houden en de goede goden gunstig te stemmen. Dat doen ze door ceremonies te houden die geleid worden door een machi, de spirituele leider. Machi’s kunnen dingen “zien”, vaak na het drinken van kruidenthee. Als resultaat van de kolonisatie door de Spanjaarden zijn heel wat Mapuche vandaag ook christelijk.

Weinig mensen weten dat de mannelijke Mapuche meermaals mogen trouwen, al wordt dat steeds minder gedaan.