De Han dynastie

De Han-dynastie was de heersende familie van China van 206 voor Christus tot 220 na Christus die diende als de tweede dynastie in de lange geschiedenis van China. Een rebellenleider genaamd Liu Bang, of keizer Gaozu van Han, stichtte de nieuwe dynastie en herenigde China na het uiteenvallen van de Qin-dynastie in 207 voor Christus.

De Han Dynastie (206 voor Chr. – 220 na Chr.) wordt vaak beschouwd als de eerste gouden eeuw van China. De dynastie volgde de Qin-dynastie op en ging vooraf aan de perode van de Drie Koninkrijken van China.

Vasen uit de Han periode.

Het ontstaan.

De Han-dynastie begon toen Liu Bang, die geboren werd als boer, en zijn beroemde generaals de Qin Dynastie omverwierpen in 206 v. Chr. Liu Bang vestigde een hoofdstad in Chang’an, welke één van de grootste steden in de wereld in die tijd was, en zou dienen als de hoofdstad van China gedurende verschillende dynastieën die daarna volgden.

Chinese Han-dynastie-inscripties.

Inclusief Liu Bang zijn er totaal 30 keizers in de Han-dynastie die geregeert hebben voor korte of langere tijd.

Het ontstaan.

De eerste leider die alle staaten onder zich verenigde (veroverden) tot een CHina en zich uit riep tot Keizer van China was Shǐ Huángdì. Dit was de eerste echte dynastie van China de Qin-dynastie (255 – 207 voor Christus.) Deze krachtige leider centraliseerden de macht. Na zijn dood kreeg Èr Shì (209 tot 207 voor christus) de macht maar deze regeerde als dictator waarbij iedereen onder elk mogelijk voorwendsel zomaar hard kon worden bestraft. Er onstond een eerste opstand, ook wel de Daze-opstand genoemd, die duurde van juli tot december 209 v.Chr. Deze opstand werd door de Qin-generaal Zhang Han gebroken en de opstandelingenleiders werden vermoord. In 208 en 207 voor Christus braken er op nieuw opstanden uit, nu geleid door Xiang Yu en Liu Bang als leiders. In 207 voor Christus werd Èr Shì vermoord en opgevolgd door Wáng Ziyīng die zich geen Keizer durfde te noemen maar de titel koning aan nam. Deze Wáng Ziyīng werd na enkele maanden vermoord door rebellen en was de Qin-dynastie afgelopen. Na vele intriges en onderlinge strijd kwam Liu Bang als winnaar uit de strijd. Liu Bang herstelde het bestuurssysteem van de Qin-dynastie, maar het strenge legalisme werd grotendeels vervangen door het confucianisme. Het verbod op confuciaanse teksten werd afgeschaft, en confuciaanse geleerden werden niet langer veroordeeld en zelfs toegelaten in het bestuur. De strenge legalistische wetten werden grotendeels geschrapt en het strenge bestuur werd iets vrijer.

Ondergang.

De Han-dynastie heeft met een onderbreking van 14 jaar (9–23 na Christus) ca. 400 jaar bestaan. De periode voor het jaar 9 wordt de westelijke Han periode genoemd. De periode na het jaar 14 wordt de oostelijke Han periode genoemd.

Han vergulde bronzen lamp .

Op de fundamenten van de Qin-dynastie met het centrale gezag maar met meer rechtvaardigheid en met wat landhervormingen werd in het begin de boeren tevreden gesteld De welvaart steeg en werden vele uitvindingen gedaan en toegepast. Na de onderbreking van 14 jaar slaagden de Oostelijke Han-keizers er niet in om de hervormingen in het landbezit verder te door te voeren. Door de corruptie kwam er een stagnatie in de verbetering van de omstandigheden van de bevolking. Hierdoor breidde het idee van taoïsten uit Taiping met betrekking tot gelijke rechten en de gelijke landdistributie zich snel in de boerenstand uit. Dientengevolge ontstonden er diverse burgeropstanden. De keizers verloren zo geleidelijk hun macht aan lokale gouverneurs en krijgsheren. Feitelijk viel het keizerrijk uit een in drie afzonderlijke koninkrijken. De laatste Han-keizer regeerde tot 220 toen hij werd gedwongen om af te treden door Cao Pi een wrede zoon van de eerste minister Cao Cao van de Han-dynastie.

Wat hebben ze tijdens de Han-dynastie uitgevonden.

Zoutwinning
Zoutwinnig uit aardlagen door middel van het boren van diepe boorgaten in de aarde. Samen met het gebruik van boortorens om pekel naar de oppervlakte te tillen om tot zout te koken, maar zetten ze ook met bamboe vervaardigde pijpleidingtransportsystemen op, die aardgas als brandstof naar de zoutovens brachten.

Metallurgie
Er waren grote innovaties in de metallurgie. Zoals de hoogoven en de koepeloven om respectievelijk ruwijzer en gietijzer te maken. Tijdens de Han-periode kwam de ontwikkeling van staal en smeedijzer met behulp van door waterrad aangedreven balgen en het Puddelen Puddelen is het vloeibare ijzer in de oven met lange stangen (puddels) omroeren waarbij de koolstof zich geleidelijk bindt met zuurstof en dus uit het ijzer verdwijnt. Met deze ijzer (staal) soort konden betere zwaarden worden gemaakt. puddelen proces goed opgang. Daaruit voortvloeiende wijdverbreide distributie van ijzeren werktuigen zorgden er voor dat de landbouw kon groeien. Ook konden betere wapens worden gemaakt zoals zwaarden.

Papier
In 105 na Christus werd het papier uitgevonden door Cai Lun In 105 n.Chr. toonde de eunuch Cai Lun een uitvinding aan de keizer. Hij had een schrijfmateriaal gemaakt van een mengsel van boombast, hennep en zijde. De keizer was diep onder de indruk van het idee van de eunuch en beloonde hem met geld en een adellijke titel. Voortaan schreven de Chinezen op papier in plaats van bamboe. Cai Lun. Het voordeel was dat het zowel goedkoop als gemakkelijk te produceren was.

Chinese rijstterrassen.

Rijstterrassen
Om de miljoenen inwoners te voeden werden rijstvelden in terrassen op hellingen aangelegd om de grond optimaal te benutten. Vanaf 100 voor Christus werden de terrassen, die onder 20 cm water moesten staan, kunstmatig bevloeid. Met behulp van een kettingpomp (aangedreven door de rotatie van een waterrad of trekdieren) brachten de boeren water naar hoog terrein. Men schat dat de bevolking tijdens de Han-dybastie uitgroeide tot ca 65 miljoen mensen.

Voor het bewerken van de grond en het planten van rechte rijen gewassen, werd in de Han-dynastie de verbeterde zware-afwerkbladploeg met drie ijzeren ploegscharen en een robuuste ijzeren zaaimachine met meerdere buizen uitgevonden, die de productieopbrengsten aanzienlijk verbeterde.

Enkele andere uitvindingen zijn:
De kruiwagen, de seismograaf, de gridreferentie voor kaarten en kaart met reliëf. In de geneeskunde gebruikten ze nieuwe kruidengeneesmiddelen om ziekten te genezen. In de wiskunde negatieve getallen, breuken, men kon Pi bijna berekenen, en boekte vooruitgang in de lineaire algebra.

De eerste seismograaf werd uitgevonden door Zhang Heng in China in het jaar 132.

Hoe werden kinderen opgevoed?

De verschillen tussen de rijken (elite) en de arme boeren was groot. De elite droegen zijde kleren en kregen een uitstekende scholing. De boeren hadden een hard bestaan en kregen geen scholing. In de laatste jaren van de Han-dynastie studeerden ca. 30.000 studenten af aan de Imperial Universit.

Het wegennetwerk.

De overheid hield toezicht op de aanleg van wegen, kanalen en bruggen. De aanleg hiervan vergemakkelijkte de binnenlandse communicatie, niet alleen voor de overheidsinstellingen, maar ook de handel. De wegen die tijdens de Han-dynastie werden aangelegd, waren platgeslagen met metalen stampers, maar er is onzekerheid over de gebruikte materialen. Men speculeert dat het puin en grind waren.

Het nalatenschap van de Han Dynastie blijft tot vandaag nog voelbaar. De grootste etnische groep in China is bekend als de Han Chinezen.

Zijderoute.

Keizer Wu zond tweemaal Zhang Qian als zijn gezant naar de westelijke gebieden en in dit proces ontstond de Zijderoute. Deze liep van Chang'an (de huidige stad Xi'an in de provincie Shaanxi), door Sinkiang en Centraal-Azië tot aan de oostkust van de Middellandse Zee. De goede ruilhandel in middelen als Chinese zijde, Afrikaans ivoor en Romeinse wierook verbeterde de contacten tussen het Oosten en het Westen. Het oostelijk deel van het Romeinse rijk was tijdens de periode van de dynastie bekend onder de naam Da Qin. Het waren handelaren uit Centraal-Azië die via de zijderoute als eersten het boeddhisme in China introduceerden.

Commentaar.

Er is 1 aanvulling geweest voor dit artikel.

  1. H.J. van Rooten September 2015

    Wij maken gebruik van bronnen, foto's, video's enz. van het internet, maar ook uit boeken en encyclopedieën. Het kan dat onbedoeld copyright gebruikt wordt, waarschuw ons zodat we dit direkt kunnen aanpassen.

Uw commentaar.

Uw e-mail adres zal niet worden getoond.