Egypte, Cheops.

Cheops, tweede heerser van de vierde dynastie ten tijde van het Oude Rijk, leefde van 2604 tot 2581 voor Christus. Zijn naam is vooral verbonden met de bouw van de Grote Piramide (van Gizeh) of Piramide van Cheops, het oudste bewaarde wereldwonder vormt.

De koninklijke familie van Cheops was vrij groot. Het is onzeker of Cheops eigenlijk de biologische zoon van Sneferu was. Reguliere egyptologen geloven dat Sneferu de vader van Cheops was, maar alleen omdat door latere historici geloofden dat de oudste zoon of een geselecteerde afstammeling de troon zou erven. In 1925 werd het graf van koningin Hetepheres I, gevonden ten oosten van de piramide van Cheops. Het bevatte veel kostbare grafgiften, en verschillende inscripties geven haar de titel Mut-nesut (wat "moeder van een koning" betekent), samen met de naam van koning Sneferu. Daarom leek het eerst duidelijk dat Hetepheres de vrouw van Sneferu was en dat zij de ouders van Cheops waren. Meer recentelijk zijn sommigen echter aan deze theorie gan getwijfeld, omdat niet bekend is dat Hetepheres de titel Hemet-nesut heeft gedragen (wat "koningsvrouw" betekent), een titel die onmisbaar is om de koninklijke status van een koningin te bevestigen. In plaats van de titel van de echtgenote droeg Hetepheres alleen de titel Sat-netjer-khetef (letterlijk: "dochter van zijn goddelijk lichaam"; symbolisch: "konings lichamelijke dochter"), een titel die voor het eerst werd genoemd. Als gevolg hiervan denken onderzoekers nu dat Cheops misschien niet de biologische zoon van Sneferu was, maar dat Sneferu de rang en familiale positie van Cheops door huwelijk legitimeerde. Door zijn moeder te verheerlijken als de dochter van een levende god, werd Cheops's nieuwe rang veiliggesteld. Deze theorie kan worden ondersteund door de omstandigheid dat Cheops's moeder dicht bij haar zoon werd begraven en niet in de necropolis van haar man, zoals te verwachten was.

Het enige volledig bewaard gebleven portret van de koning is een 15 cm hoog ivoren beeldje gevonden in een tempelruïne uit een latere periode in Abydos in 1903.

De beroemde piramide
De piramide van Cheops.

De naam.

De farao is onder diverse namen bekend (Cheops, Choefoe, Khufu, Suphis), maar vooral bekend van zijn piramide te Gizeh die als een van de zeven wereldwonderen wordt beschouwd. De farao gebruikte officieel twee versies van zijn geboortenaam: Khnum-khuf en Khufu. De eerste (complete) versie toont duidelijk Khufu's religieuze loyaliteit aan Khnum, de tweede (kortere) versie niet. Het is niet bekend waarom de koning een verkorte naamversie zou gebruiken Khufu is bekend onder zijn gehelleniseerde naam Khêops of Cheops (/ˈkiːɒps/, KEE-ops; Grieks: Χέοψ, door Diodorus en Herodotus) en minder bekend onder een andere gehelleniseerde naam, Súphi.

Koning Cheops
Beeldje van de farao Cheops.

Cheops.